DNA | Drone Noise Ambient 02

Łukasz Rodziewicz | Duy Gebord | Łukasz Ciszak | Souvenir De Tanger | Odmieniec | CÉTIEU
Wstęp na każdy koncert 5 pln
Organizator: Kolonia Artystów
Patronat medialny: trojmiasto.pl, Nowe Idzie od Morza, Konkubinat Kultury, Magazyn M/I, Trzecia Fala, AlterNation.pl

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

DNA | Drone Noise Ambient 02 to druga edycja cyklu spotkań muzycznych z artystami, którzy reprezentują nowe dziedziny muzyki współczesnej z pogranicza gatunków Drone, Noise, Ambient. Pierwsze litery nazwy projektu pochodzą od od gatunków muzycznych: Drone, Noise, Ambient i tworzą skrót „DNA”. Kod DNA pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych, natomiast w naszym projekcie skrót „DNA” pełni rolę nośnika informacji muzycznej.
Podczas II edycji projektu chcemy zwiększyć spektrum muzyczne o dodatkowe gatunki: Glitch, Electroacustic, Field Recording, Modern Classical, które nie znajdują dla siebie miejsca w przestrzeniach klubowych. Interdyscyplinarna przestrzeń Kolonii Artystów wspaniale nadaje się do prezentacji i świadomego odsłuch dźwięków przeznaczonych dla odbiorcy, który oczekuje dużo więcej niż oferuje współczesna popkultura. Projekt obejmuje obszar refleksji nad współczesną sztuką audiowizualną i ma charakter edukacji muzycznej.
Podczas trzech dni spotkań usłyszymy 6 wykonawców:

Piątek 12.12.2014

Ł u k a s z   R o d z i e w i c z 
http://rodziewicz.bandcamp.com/
duy gebord
http://woundedknife.com/cut8/
https://soundcloud.com/sir-rad/

Sobota 13.12.2014
L u k a s z   C i s z a k
https://bdta.bandcamp.com/track/charlottenburg
S o u v e n i r   D e   T a n g e r
https://soundcloud.com/bdta/bdta-xxiv-souvenir-de-tanger

Niedziela 14.12.2014
O d m i e n i e c
http://www.odmieniec.bandcamp.com/
t é c i e u / c é t i e u / é c t i e u
https://cetieu.bandcamp.com/album/nichts

Łukasz Rodziewicz

Autor tekstów, obiektów audio, nagrań dźwiękowych w estetyce lo-fi minimal rap. Zajmuje się nazywaniem stanów wewnętrznych, problematyką aktualności, zajść jednorazowych. Szczególną uwagę kieruje na dyskretny przedział bytowy, w którym sytuacje zaczynają się, sugerują swoją obecność, ale nie realizują w pełni.
Projekt “Jest tak jak teraz” jest zdarzeniem ekspozycyjno-performatywnym. Polega na prezentacji mikstejpu złożonego z autorskich nagrań w estetyce lo-fi minimal rap. Źródło dźwięku stanowi mobilna stacja audialna skonstruowana ze spreparowanego wózka przemysłowego, akumulatora, urządzenia wzmacniającego sygnał i dwóch dyktafonów.
http://rodziewicz.bandcamp.com/

Duy Gebord | 12.12.2014

Jednoosobowy projekt muzyczny pozbawiony stylistycznych wytycznych. Eksperymentalna elektronika, groovebox, mikser, gitary, kostki, klawisze, idiofony, field recording, glitche, found sounds, konwersja audio, eksperymenty na plikach, no input. Pod szyldem duy gebord wydane zostały dwie kasety audio: mangrove (Wounded Knife, 2014) i kelp (Pawlacz Perski, 2014) oraz dwa minialbumy wypuszczone własnym sumptem: what does it mean when my vomit's blue (2013) i lutoslawski//schubert//liszt (2013). Obecnie duy gebord kończy pracę nad trzecim długogrającym wydawnictwem pt. mildew.
Radek Sirko - kulturoznawca, realizator dźwięku. Doktorant w zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta programu Młoda Polska 2014. Publikował na łamach Glissanda, Opcji i Ha!artu. Obecnie reżyseruje film dokumentujący ekstremalne koncerty w peryferyjnych przestrzeniach pozamiejskich. Interesuje się dźwiękiem i nowymi mediami.
http://woundedknife.com/cut8/