Steph Cl- (FR)

Stéphane Clor jest francuskim muzykiem i artystą. Gra na kontrabasie, wiolonczeli, głownie muzykę elektroakustyczną, improwizowaną skupiającą współczesne konteksty muzyczne. Bada relacje między dźwiękiem, ruchem, przestrzenią i czasem; programuje interaktywne, kinetyczne systemy spektakli i instalacji wizualnych i muzycznych. Pracuje również nad działaniami pedagogicznymi wokół muzyki komputerowej.
Steph CL- bandcamp
Stéphane Clor is a French musician and artist. He is playing double bass, cello and electroacoustic music, especially in improvised and contemporary music contexts. He explores relationship between sound, gesture, space and time; programming interactive and kinetic systems for visual and musical performances and installations. He is also working on pedagogical interventions around computer musics.
Steph CL- bandcamp